عکس تینا پاکروان در کتاب فروشی

عکس جدید از تینا پاکروان در کتاب فروشی :

” 📕يك كتاب بخريم و هديه بدهيم به نسل بعد از خود تا فرهنگ كتاب و كتابخوانى گسترش يابد 📚 قرار ما نشرثالث زيرپل كريمخان .📝 به مناسبت روز پر اهميت كتاب و كتاب خوانى📚 . عصر روز پنجشنبه ٢٨ آبانماه ١٣٩٤.🌹 ”

عکس تینا پاکروان در کتاب فروشی

10 3