عکس سحر قریشی با سمانه پاکدل

عکس جدید از سحر قریشی با سمانه پاکدل :

” سر كار سينمايى جديد در كنار رفيق ترين رفيق دنيا سمانه خانم پاكدل دوستم با اينكه هفت سال طول كشيد اما باز هم كار كرديم به اميد كارهاى بيشتر 🎬😂👏🏻🙋🏼🙏🏼 ”

عکس سحر قریشی با سمانه پاکدل

11 13