عکس مریم معصومی با موبایل خرسی

عکس جدید از مریم معصومی با موبایل قاب خرسی :

” واى!!!! وقتى ديدمش فقط عاشقش شدم❤️🙆🏼 سريع خريدمش….تا تنِ گوشيم كردم.. تلفنم زنگ خورد.. خواهر جانم سريع از منو خرسى عكس گرفت🙆🏼 من عاشقِ خرسى ام ، فك كنم اونم داره عاشق ميشه🎈💕 خرسى به همتون سلام ميرسونه🐻 ”

عکس مریم معصومی با موبایل خرسی

13 19