عکس آنا نعمتی در فیلم متولد 65

عکس جدید از آنا نعمتی در فیلم متولد 65

“فيلم سينمائي متولد ٦٥ ، من حضور خيلي كوچيك در اين فيلم دارم ، ولي تجربه جذابي بود ، براي گروه متولد ٦٥ و اين فيلم هم ارزوي موفقييت در جشنواره امسال رو دارم ، 🙏”

عکس آنا نعمتی در فیلم متولد 65

16 6