عکس جدید احسان علیخانی و مادرش که به تازگی منتشر کرده است.

عکس احسان علیخانی و مادرش

احسان علیخانی  :

“مــــادر یعنی جمع تمام خوبـــی ها ..

هرچی دارم از دعای ایشونه ، هرچی ندارم از بی عقلی خودمه …”

قبلاً رای داده اید!