عکس جدید رضا صادقی در کنسرت شهاب رمضان

عکس جدید رضا صادقی در کنسرت شهاب رمضان

عکس از حضور رضا صادقی کنسرت ششم شهریور ماه ۱۳۹۳شهاب رمضان که در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

عکس جدید رضا صادقی در کنسرت شهاب رمضان

عکس رضا صادقی در کنسرت شهاب رمضان

برگرفته از موسیقی ما | عکاس : سعید عبداللهی

قبلاً رای داده اید!