عکس علی ضیا در حال عیادت از رهبر

عکس جدید از علی ضیا در حال عیادت از رهبر معظم انقلاب

عکس علی ضیا در حال عیادت از رهبر

قبلاً رای داده اید!