عکس جدید بهاره افشاری و امیرحسین رستمی با تانک

عکس یادگاری جدید از بهاره افشاری و امیرحسین رستمی با تانک عراقی !

عکس جدید بهاره افشاری و امیرحسین رستمی با تانک

قبلاً رای داده اید!