عکس سلفی جدید از سام درخشانی با آیفون 6

عکس سلفی جدید از سام درخشانی با آیفون 6 که به تازگی خریده و گفته :

” اولین سلفی با ایفون 6 … هچین مالی نیست مثل من هول نشید.”

عکس سلفی جدید از سام درخشانی با آیفون 6

قبلاً رای داده اید!