عکس قدیمی شهاب حسینی و سام درخشانی با لباس پرسپولیس

عکس قدیمی از شهاب حسینی در کنار سام درخشانی با لباس پرسپولیس ، در حالی که سام درخشانی بارها اعلام کرده که یک استقلالی سرسخت است.

عکس قدیمی شهاب حسینی و سام درخشانی با لباس پرسپولیس

قبلاً رای داده اید!