عکس تینا آخوند تبار در باشگاه انقلاب

عکس جدید تینا آخوند تبار در باشگاه انقلاب :

” صبح جمعه همگى بخير،پاشدن خيلى سخت بود ولى تنبلى نكردم اومدم باشگاه انقلاب بدو ام،شما در چه حالين؟ ”

عکس تینا آخوند تبار در باشگاه انقلاب

قبلاً رای داده اید!