عکس جدید خاطره اسدی

عکس جدید از خاطره اسدی برای پاییز :

” پاییز جنون ادواری سال است پیرهنش را ریز ریز می کند در ملافه ای به سفیدی برف خواب می رود با انگشتانی که از لبه تخت بیرون است. #شمس_لنگرودی ”

عکس جدید خاطره اسدی

قبلاً رای داده اید!