عکس احسان علیخانی برای پاییز

عکس جدید از احسان علیخانی برای پاییز :

” شش ماه گذشت?? بعضیهادلشون شکست بعضیها دل شکوندن خیلیهاعاشق شدن❤ وخیلیهاتنها شدن خیلیهاازبینمون رفتن خیلیهابینمون اومدن? گریه کردیم وخندیدیم. . ارزو دارم شش ماهی که درپیش دارید آغاز روزهایی باشه که آرزوشو دارید ?و به آرزوهات برسی? پول خونه ماشین عشق و همسر سلامتی وهرچی تودلته ا❤ا .. روز بخیر و پاییز مبارک خوبان . ”

عکس احسان علیخانی برای پاییز

قبلاً رای داده اید!