عکس سیاه و سفید بهاره کیان افشار

عکس سیاه و سفید جدید از بهاره کیان افشار :

”  هر روز و هر شب و هر لحظه دائم تمرين كنيم كينه و حسد و حسرت و كوته بينى و تنگ نظرى را از دل و نگاهمان بشوييم و به جهان پاك بنگريم باشد كه جهان را پاك كنيم شايد… . بخواهيم و از خويش آغاز كنيم اكنون. . عكس: نوشين جان جعفرى? ”

عکس سیاه و سفید بهاره کیان افشار

قبلاً رای داده اید!