عکس عاطفه رضوی بازیگر سریال کیمیا

عکس جدید از عاطفه رضوی بازیگر سریال کیمیا :

” …. صحنه ای از تمرین نمایش “برنارد مرده است” کارگردان علی سرابی عکس مصطفی قاهری ”

عکس عاطفه رضوی بازیگر سریال کیمیا

9 6