عکس مریم معصومی در استودیو

عکس جدید از مریم معصومی در استودیو :

” استوديو براى دكلمه، جاى شما خيلى ام خالى بود? من خواننده نيستم. ”

عکس مریم معصومی در استودیو

قبلاً رای داده اید!