عکس یکتا ناصر با گربه

عکس جدید از یکتا ناصر با گربه :

” نزديكترين فاصله من و گربه در زندگيم و من پى بردم هنوز هم معجزه اتفاق ميافتد ”

عکس یکتا ناصر با گربه

قبلاً رای داده اید!