جدیدترین عکس بهاره کیان افشار

جدیدترین عکس از بهاره کیان افشار :

” يك ترس هميشگى ست، ترس از آينده! چرا كه نميشناسيمش آينده را مهم و مبهم و وهم انگيز و جذاب است… . عكس: شهپر جان آرمات ”

جدیدترین عکس بهاره کیان افشار

قبلاً رای داده اید!