عکس تینا آخوند تبار در زمین تنیس

عکس سلفی جدید از تینا آخوند تبار در زمین تنیس :

” سلام،حوصلم تو خونه سر رفت اومدم يه ذره ورجو ورجه كنم خوب شم??شما چى كارميكنين؟ ”

عکس تینا آخوند تبار در زمین تنیس

قبلاً رای داده اید!