عکس تینا پاکروان در کتاب فروشی

عکس جدید از تینا پاکروان در کتاب فروشی :

” ?يك كتاب بخريم و هديه بدهيم به نسل بعد از خود تا فرهنگ كتاب و كتابخوانى گسترش يابد ? قرار ما نشرثالث زيرپل كريمخان .? به مناسبت روز پر اهميت كتاب و كتاب خوانى? . عصر روز پنجشنبه ٢٨ آبانماه ١٣٩٤.? ”

عکس تینا پاکروان در کتاب فروشی

قبلاً رای داده اید!