عکس سحر قریشی با فریبا نادری

عکس جدید از سحر قریشی با فریبا نادری :

” در اين سرما و باران يار خوش تَر نگار اندر كنار و عشق در سر ( مولانا) سحر جونيِ مهربون و هميشه رفيق ?? جاي همه رفقا خالي.??? ”

عکس سحر قریشی با فریبا نادری

قبلاً رای داده اید!