عکس مریم معصومی با موبایل خرسی

عکس جدید از مریم معصومی با موبایل قاب خرسی :

” واى!!!! وقتى ديدمش فقط عاشقش شدم❤️?? سريع خريدمش….تا تنِ گوشيم كردم.. تلفنم زنگ خورد.. خواهر جانم سريع از منو خرسى عكس گرفت?? من عاشقِ خرسى ام ، فك كنم اونم داره عاشق ميشه?? خرسى به همتون سلام ميرسونه? ”

عکس مریم معصومی با موبایل خرسی

قبلاً رای داده اید!