عکس میترا حجار با لباس سرخ پوستها

عکس جدید از میترا حجار با لباس سرخ پوستها :

” يه شغل جديد بهم پيشنهاد شده: رئيس قبيله سرخپوستها…به نظرتون قبول كنم يا نه؟ ”

عکس میترا حجار با لباس سرخ پوستها

قبلاً رای داده اید!