عکس جدید مهدی پاکدل در مراسم تجلیل

عکس جدید از مهدی پاکدل در مراسم تجلیل از استاد علی نصیریان

عکس جدید مهدی پاکدل در مراسم تجلیل

قبلاً رای داده اید!