عکس شهرزاد کمال زاده در هواپیما

عکس جدید از شهرزاد کمال زاده در هواپیما :
“پيش به سوى مشهد همراه بازيگر دوست داشتنى و توانا و رفيق قديمى أرسطو خوش رزم بازم داشتم از هواپيما جا مى موندم ??? ”

عکس شهرزاد کمال زاده در هواپیما

قبلاً رای داده اید!