عکس شبنم قلی خانی با مادرش
عکس جدید از شبنم قلی خانی همراه با مادرش :

“چند روز پيش با مادر جان در حال تهران گردي( عمارت مسعوديه) خوشحالم كه گنجينه هاي تاريخي كشور عزيزمون در حال مرمت و تغيير كاربري است، حيف است كه اين بناهاي زيبا را نبينيم??”

عکس شبنم قلی خانی با مادرش

قبلاً رای داده اید!