آرزو نبوت سر صحنه سریال علی البدل در جاده ای در همدان

آرزو نبوت

آرزو نبوت

«به خیر گذشت
امروز هم
گذشت

جمعه و شنبه ندارد
هر روز
بی تو فاجعه ایست پر انتظار
که
وقتی از آن
جان سالم به در میبرم
به خیر گذشته»!

اینستاگرام arezoonabovat

برچسب:
قبلاً رای داده اید!