آب را گل نکنیم
در فرودست انگار، کفتری می‌خورد آب
یا که در بیشه‌ای دور، سیره‌ای پر می‌شوید
یا در آبادی کوزه‌ای پر می‌گردد!

آب

آب

تصویر از elinasimonga

برچسب: , ,
قبلاً رای داده اید!