لیلا اوتادی:

لیلا اوتادی

لیلا اوتادی

«تقدیم به هر کس که داره
این پست رو میخونه:
الهی غصه تو قلبتون بمیره
تنتون سالم
دلتون هرگز نگیره
الهی درد و غم ازتون جداشه
الهی صاحب قلبتون خداشه.❤️❤️❤️»

قبلاً رای داده اید!