پل بسفر بین اورتاکوی در قسمت اروپایی و بیلربیی در قسمت آسیایی استانبول واقع شده‌است.

پل بسفر
تصویر از عسل عبدالهی

برچسب:
قبلاً رای داده اید!