بهاره رهنما تولد شهلا ریاحی را تبریک گفته و اضافه کرده که در مورد واژه «دورهمی» حق الاختراع دارد!

دورهمی بهاره رهنما و شهلا ریاحی

بهاره رهنما:
«تولدتان بر همه ما مبارک!
شما که از اولین بانوان نه تنها هنرپیشه که کارگردان نمایش بودید، چه سختی ها کشیدید تا راه برای ما باز تر شود، فقط خدا میداند و بس…
پی نوشت: عکس از بابک برزویه جان و مربوط است به پیش تولید نمایش خودم «دورهمی زنان شکسپیر» که به دیدن بانوی بیشکسوت نمایش رفتیم و ایشان با خوشرویی پذیرای من و گروه نمایشم شدند.

نکته: یادم افتاد این اسم دورهمی قبل تر اختراع من و پیمان قاسمخانی برای آن نمایش اقتباسی بود که اسم اصلیش زنان عاشق شکسپیر بود»!

قبلاً رای داده اید!