لیلای حاتمی متولد ۹ مهر ۱۳۵۱ است و به یاد زادروزش و همه هم ماهی‌هایش نوشته:
«مهرماهی‌ها دستا بالا

دست لیلا حاتمی بالا!

مهرماهی‌ها! ریلکس!
لازم نیست دستتون را ببرید بالا!

دلتون خواست ببرید بالا!
اصلا به من چه!

تولدتان مبارک!

قبلاً رای داده اید!