بهاره افشاری نوشت:
«هیچ کدام از کارفرمایان محترم رو نمی‌شناسم اما انقدر حرکت انسان دوستانشون به دلم نشست که امیدوارم به همون اندازه بتونه قسمت کوچکى از درد بزرگ این عزیزان رو ترمیم کنه»

حرکت انسان دوستانه

حرکت انسان دوستانه

قبلاً رای داده اید!