شترمرغ

به شترمرغ گفتند: بار ببر، گفت: مرغم، گفتند: تخم بکن، گفت: شترم.

 

به شتر گفتند: شاشت پسه، گفت: چی چیم مث همه کسه؟

برچسب:
قبلاً رای داده اید!