الهام حمیدی به پاس یادبود و احترام به صاحبان با شرف و غیرت لباس آتش‌نشانی عکس قدیمی خودش را در این لباس منتشر کرد.

عکس قدیمی از الهام حمیدی

قبلاً رای داده اید!