مرگ دختر برای گرفتن سلفی

بار دیگر سلفی گرفتن قربانی گرفت. اینبار دختر ۱۸ ساله‌ای که برای گرفتن عکس سلفی به پنجره طبقه ۸۳ یک هتل در مسکو تکیه داده بود سقوط کرد و درگذشت.

قبلاً رای داده اید!