کدام سلفی غرور افرین است، بالایی یا پایینی؟

کدام سلفی غرور افرین است بالایی یا پایینی

#بهترین سلفی

#سلفی

#فقر

#دمپایی

#ایرباس

#تحقیر

برچسب: ,
قبلاً رای داده اید!