گر تو باشی
گـر تو باشی
دگــرم با دِگـــــران
کــــار نبـاشـــد…
#سپهر_قدیمی
#شعر
#شعراء

#عکس_نوشته

 

برچسب:
قبلاً رای داده اید!