آزاده مهدی‌زاده و دوست دو زاری‌اش
آزاده مهدی‌زاده در اینستاگرامش نوشته: «این عکس رو تقدیم می‌کنم به بازیگرِ خانمی که بیشتر شبیه یک دشمن بود تا دوست? sh.k
اَمان‌ از روزی که ۲ زاری هم‌ پیش خودش فکر کنه که تِراوله. عکس از نیکزاد?»

آزاده مهدی‌زاده و دوست دو زاری‌اش

دو تا از هواخواهان آزاده هم در واکنش به این نوشته و اون تراول چک نوشتند:

خوبای ایرونی: « اگر کسی برای شما شاخ هم بشه، ما طرفداراتون شاخشو می‌شکنیم»!

زهرا مهدی زاده: «عشقم، بدخواه مدخواه داری، فقط اسم بده جنازه تحویل بگیر»!

یکی هم با اشاره به حروف انگلیسی«sh.k» پرسیده:
علی موسوی: «سلام منظورتون شیلا خداداد؟»

تقدیم به دشمن
شما می‌دونید چرا آزاده مهدی‌زاده این عکس را به دشمنش تقدیم کرده؟

قبلاً رای داده اید!