الناز شاکردوست نگران فیلتر شدن

الناز شاکردوست نگران فیلتر شدن
الناز شاکردوست همراه انتشار تصویری از خود پرسیده:

«☘يعنى چى ميشه؟
تيرماه١٣٩٧
#nofilter»

اما برخی دوستانش بی‌تفاوت به اینکه چه خواهد شد، تصویر الناز را دستکاری کرده‌اند:

الناز شاکردوست نگران فیلتر شدن

elnaz1._.paydar

الناز شاکردوست نگران فیلتر شدن

elnazshakerdoostlover

الناز شاکردوست نگران فیلتر شدن

zahra.love.elnaz

 

قبلاً رای داده اید!