خیام و مرجانه گلچی ن و نیوشا مدبر
امروز، جمعه ۵ مرداد، مرجانه گلچین و نیوشا مدبر، هر دو با بیتی از رباعیات خیام اینستاگرامشان را بروز کردند.

خیام و مرجانه گلچین و نیوشا مدبر
مرجانه گلچین نوشته:
این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
خیام و مرجانه گلچین و نیوشا مدبر
نیوشا مدبر نوشته:
می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی
کای بی‌خبران راه نه آنست و نه این

 

متن کامل دو رباعی:
قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی
کای بی‌خبران راه نه آنست و نه این
.
این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

قبلاً رای داده اید!