سارا بهرامی: برای خودت توت بچین

سارا بهرامی توی اینستاگرامش نوشته که از کسانی که از درخت توت بالا می‌روند تا برای دیگران توت بچینند خوشش نمی‌آید!

عقیده و مرام سارا بهرامی اینه که اگه یه نفر از درخت توت بالا رفت، اول خودش توت بخوره!

سارا بهرامی: برای خودت توت بچین

قبلاً رای داده اید!