سحر قریشی، بازیگر یا اسباب‌بازی؟

سحر قریشی، با انتشار تصویری صافکاری شده از خودش در اینستاگرام نوشته:

«زندگی مثل بازیه، می‌تونی کسی باشی که بازی می‌کنی، یا می‌تونی اسباب‌بازی باشی! ♻?????»

سحر قریشی، بازیگر یا اسباب‌بازی؟

بنظر شما، در بازی زندگی، سحر قریشی بازیکن است یا اسباب‌بازی؟

قبلاً رای داده اید!