سمیرا حسینی، نویسنده و بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون، با انتشار عکسی از خود، با خوش بینی نوشته که:

امید باید زنده بماند، امید به لبخند دوباره سرزمینمان، امید به انسانیت، امید به روزگاری خوش که حتما خواهد آمد…

سمیرا حسینی امیدوار به آینده

قبلاً رای داده اید!