عکس سیاه و سفید پرستو صالحی


پرستو صالحی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

يك كاغذ سفيد را هر چقدر هم كه سفيد و تميز باشد، كسي قاب نمي گيرد.
براي ماندگاري بايد حرفي براي گفتن داشت
ف فرخزاد

قبلاً رای داده اید!