عکس فاطمه الطافی از عکاسش
فاطمه الطافی یک عکس سلفی گرفته از خودش و ساقی بلیغ [سمت چ‍پ] و یکی از دوستانش.فاطمه الطافی

 

عکس دوم را ساقی بلیغ از فاطمه الطافی گرفته است، که تفاوت یک عکس حرفه‌ای و یک دم دستی سلفی را نشان می‌دهد!عکس فاطمه الطافی از عکاسش

قبلاً رای داده اید!