عکس پای بهاره رهنما
بهاره رهنما پس از سانحه‌ای که برایش رخ داد بیکار ننشسته و برای دوستدانش عکس پای گچ گرفته خود را منتشر کرده و از رنگ گچ انتقاد کرد!

عکس پای بهاره رهنما
نظرتون درباره پای بهاره رهنما چیست؟

قبلاً رای داده اید!