فریبا طالبی و دوستان با سبیل گربه‌ای

فریبا طالبی و دوستان با سبیل گربه‌ای

فریبا طالبی و مرجانه گلچین و سامیه لک

بر خلاف فریبا طالبی و دوستانش، گربه‌ها برای شوخی یا زیبایی و زیباتر شدن سبیل ندارند، و سبیلشان نوعی حسگر پیشرفته است که به آن‌ها برای زنده‌ ماندن و زندگی کردن کمک می‌کند.

فریبا طالبی و دوستان با سبیل گربه‌ای

فریبا طالبی و خواهرانش، فهیمه و فرزانه

قبلاً رای داده اید!