مهتاب کرامتی در جمع تیم ملی والیبال نشسته بانوان و آقایان

امروز مهتاب کرامتی به همراه حامد بهداد و نسرین نصرتی دیداری دوستانه با اعضای تیم‌های ملی والیبال نشسته داشتند.

مهتاب کرامتی در جمع تیم ملی والیبال نشسته بانوان و آقایان

برای مشاهده نمای درشت‌تر کلیک کنید

مهتاب کرامتی در جمع تیم ملی والیبال نشسته بانوان و آقایان

برای مشاهده نمای درشت‌تر کلیک کنید

مهتاب کرامتی در جمع تیم ملی والیبال نشسته بانوان و آقایان

برای مشاهده نمای درشت‌تر کلیک کنید

مهتاب کرامتی در جمع تیم ملی والیبال نشسته بانوان و آقایان

منبع:
اینستاگرام فدراسیون جانبازان و معلولین

قبلاً رای داده اید!