آوا فیاض بامداد ۱۳ تیر ۹۷ با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشته:

وقتی آوا فیاض از خود بی‌خود می‌شود
«هیجان؛
همان کاری را می‌کند که الکل!
همان ضربانی را می‌دهد که عشق!
همان اعتیادی را می‌آورد که هروئین!

می‌بَرَدَت به بلندای اِوِرِست؛
خوب که از خود بی‌خود شدی، تمامت می‌کند.»

قبلاً رای داده اید!